Posted in Danh Y Việt Nam

Thầy thuốc nhân dân Lương Y Lăng Hán Tiên

I/ GIỚI THIỆU: – Thầy Thuốc ND Lương Y Đa Khoa Lăng Hán Tiên – Mệnh danh – người sáng chế ra loại thuóc ”…

Continue Reading...