Y Học Cấp Cứu Người Lớn

Y học cấp cứu người lớn là cuốn sách được biên dịch từ bản tiếng Anh có tên Textbook of Adult Emergency Medicine của các tác giả Peter Cameron, George Jelinek, Anne-maree Kelly, Lindsay Murray, Anthony Ft Brown. Đây là cuốn sách có giá trị cao về mặt chuyên môn và đặc biệt cấp thiết trong thực tế y học cấp cứu tại Việt Nam. Nội dung sách đề cập đến nhiều vấn đề từ chấn thương chỉnh hình đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, sản phụ khoa, thần kinh học, các bệnh truyền nhiễm, tai mũi họng, nhiễm nọc độc sinh vật… với cách trình bày khoa học theo phong cách quốc tế dễ đọc, dễ tra cứu, mỗi bài được chia thành các phần dẫn nhập, nội dung và những điểm còn bàn luận. Cuốn sách được biên dịch theo đúng bản gốc tiếng Anh đồng thời có sự thống nhất các thuật ngữ chuyên môn một các khoa học, chính xác phù hợp với thực tế sử dụng. Đối tượng nghiên cứu rộng rãi, đặc biệt là các bác sĩ, bác sĩ chuyên tu.

Mô tả

Y học cấp cứu người lớn là cuốn sách được biên dịch từ bản tiếng Anh có tên Textbook of Adult Emergency Medicine của các tác giả Peter Cameron, George Jelinek, Anne-maree Kelly, Lindsay Murray, Anthony Ft Brown. Đây là cuốn sách có giá trị cao về mặt chuyên môn và đặc biệt cấp thiết trong thực tế y học cấp cứu tại Việt Nam. Nội dung sách đề cập đến nhiều vấn đề từ chấn thương chỉnh hình đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, sản phụ khoa, thần kinh học, các bệnh truyền nhiễm, tai mũi họng, nhiễm nọc độc sinh vật… với cách trình bày khoa học theo phong cách quốc tế dễ đọc, dễ tra cứu, mỗi bài được chia thành các phần dẫn nhập, nội dung và những điểm còn bàn luận. Cuốn sách được biên dịch theo đúng bản gốc tiếng Anh đồng thời có sự thống nhất các thuật ngữ chuyên môn một các khoa học, chính xác phù hợp với thực tế sử dụng. Đối tượng nghiên cứu rộng rãi, đặc biệt là các bác sĩ, bác sĩ chuyên tu.

Author: Mr Hồng