Y Dược Học Trung Hoa

Y dược học Trung Hoa
-Giá bìa: 225000.0 VND
-Giá giảm: 0%
-Tác giả: GS Chung Cán Sinh
-Nhà xuất bản: Y Học
-Trọng lượng sách: 0.0 gr
-Mã số: 126517
Sách gồm 29 chương, giới thiệu tổng quan về trung dược, phương pháp thu hái, bào chế; tính năng của các bài thuốc; liều lượng và kiêng kỵ trong sử dụng trung dược; và giới thiệu gần 200 vị thuốc sử dụng điều trị trong y học cổ truyền

Mô tả

Y dược học Trung Hoa
-Giá bìa: 225000.0 VND
-Giá giảm: 0%
-Tác giả: GS Chung Cán Sinh
-Nhà xuất bản: Y Học
-Trọng lượng sách: 0.0 gr
-Mã số: 126517
Sách gồm 29 chương, giới thiệu tổng quan về trung dược, phương pháp thu hái, bào chế; tính năng của các bài thuốc; liều lượng và kiêng kỵ trong sử dụng trung dược; và giới thiệu gần 200 vị thuốc sử dụng điều trị trong y học cổ truyền

Author: Mr Hồng