Vua Minh Mạng Với Thái Y Viện Và Ngự Dược

Tóm tắt nội dung:”Tập sách Vua Minh Mạng và viện Thái Y triều Nguyễn do Nhà xuất bản Thuận Hóa – Huế xuất bản lần thứ nhất năm 1998 được bạn đọc hoan nghênh đón nhận, cho đến nay đã gần mười năm trôi qua, nhiều người hỏi mua nhưng đã phát hành hết, đề nghị cần in lại để phục vụ nhu cầu rộng rãi. Vả lại, trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ khắp nơi, cả lời khen ngợi lẫn ý phê bình, cũng cần tiếp thu để sửa chữa, bổ sung cho tốt hơn. Vì vậy mà có lấn tái bản này.
Ngoài việc sửa chữa những nhầm lẫn được bạn đọc phát hiện do nghiên cứu chưa thấu đáo, chúng tôi còn bổ sung thêm nhiều chi tiết trong các chương mục, cũng do bạn đọc yêu cầu. Đồng thời, chúng tôi sắp xếp lại vài bộ phận trong từng phần, từng chương cho hợp lý hơn. Trong phần thứ nhất, tình hình rối loạn, phức tạp ở nửa cuối thế kỷ XVIII được làm rõ hơn, để thấy việc vãn hồi đầu thế kỷ XIX là một nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề, điều mà nhà Tây Sơn chưa thực hiện được. Về con người của vua Minh Mạng, chúng tôi cũng bổ sung bằng cách dịch trọn vẹn bài văn bia Thánh đức thần công ở Hiếu Lăng do “hoàng hiếu tử” Nguyễn Phúc Miên Tông (vua Thiệu Trị) chấp bút (tuy bài quá dài, nhưng chúng tôi cũng cho in đầy đủ phần nguyên bản Hán văn phiên âm và chú thích để thấy rõ sự nghiệp của vua Minh Mạng).

Mô tả

Tóm tắt nội dung:”Tập sách Vua Minh Mạng và viện Thái Y triều Nguyễn do Nhà xuất bản Thuận Hóa – Huế xuất bản lần thứ nhất năm 1998 được bạn đọc hoan nghênh đón nhận, cho đến nay đã gần mười năm trôi qua, nhiều người hỏi mua nhưng đã phát hành hết, đề nghị cần in lại để phục vụ nhu cầu rộng rãi. Vả lại, trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ khắp nơi, cả lời khen ngợi lẫn ý phê bình, cũng cần tiếp thu để sửa chữa, bổ sung cho tốt hơn. Vì vậy mà có lấn tái bản này.
Ngoài việc sửa chữa những nhầm lẫn được bạn đọc phát hiện do nghiên cứu chưa thấu đáo, chúng tôi còn bổ sung thêm nhiều chi tiết trong các chương mục, cũng do bạn đọc yêu cầu. Đồng thời, chúng tôi sắp xếp lại vài bộ phận trong từng phần, từng chương cho hợp lý hơn. Trong phần thứ nhất, tình hình rối loạn, phức tạp ở nửa cuối thế kỷ XVIII được làm rõ hơn, để thấy việc vãn hồi đầu thế kỷ XIX là một nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề, điều mà nhà Tây Sơn chưa thực hiện được. Về con người của vua Minh Mạng, chúng tôi cũng bổ sung bằng cách dịch trọn vẹn bài văn bia Thánh đức thần công ở Hiếu Lăng do “hoàng hiếu tử” Nguyễn Phúc Miên Tông (vua Thiệu Trị) chấp bút (tuy bài quá dài, nhưng chúng tôi cũng cho in đầy đủ phần nguyên bản Hán văn phiên âm và chú thích để thấy rõ sự nghiệp của vua Minh Mạng).
Trong phần thứ hai, chúng tôi kê thêm thư tịch về y học của Trung Quốc cổ, vì giới Đông y Việt Nam hầu hết đều lấy đó làm đối tượng học tập và nghiên cứu; đoạn về ngành y dược Việt Nam cổ cũng được gia tâm bổ sung để thấy tính kế thừa của triều Nguyễn. Đây đó ở phần này, bạn đọc cũng tìm thấy những chi tiết mới, và đặc biệt là thêm một chương cuối nhìn lại quá trình phát triển của y học dân tộc cổ truyền riêng trên địa bàn Thừa Thiên – Huế…”. (Lê Nguyễn Lưu – Phan Tấn Tô).

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Vua Minh Mạng, bản thân và gia đình
Chương I: Phả hệ và nội cung
Bối cảnh lịch sử
Phả hệ lược biên
Phi tần nội cung
Hoàng tử và hoàng nữ
Chương II: Con người và hành trạng
Thể chất và năng lực
Hành trạng và sự nghiệp
Phần thứ hai: Viện Thái y, cơ cấu và ngự dược
Chương III: Viện Thái y trong lịch sử
Ngành y dược Trung Quốc cổ đại
Ngành y dược Việt Nam cổ trung đại
Chương IV: Viện Thái y triều Nguyễn
Tổ chức và hoạt động
Một số phương thang
Chế độ ẩm thực
Phương thang ngự dược
Phụ lục
Y học cổ truyền xứ Huế
Danh mục các vị thuốc (trong sách)

Author: Mr Hồng