Tượng Châm Cứu Bằng Cao Su Mềm

Tụơng châm cứu bằng cao su dẻo nhập khẩu từ TQ cao 60cm có đầy đủ các huyệt đạo và các đường kinh chính, phụ

Mô tả

Tụơng châm cứu bằng cao su dẻo nhập khẩu từ TQ cao 60cm có đầy đủ các huyệt đạo và các đường kinh chính, phụ

Author: Mr Hồng