Thuốc Nam Chữa Bệnh Dân Nam

Người xưa có nói: “Thầy dở cũng đỡ xóm giềng”. Trong điều kiện ở nước ta ,nhiều vùng nông thôn xa xôi vẫn còn chưa có được đầy đủ các phương tiện y tế cũng như chăm sóc sức khoẻ ,nếu trong gia đình hay thôn xóm mà được một quyển sách hướng dẫn trị bệnh bằng thuốc Nam để ứng dụng sơ cứu hoặc chữa bệnh thông thường cho bà con vùng sâu vùng xa ,để kịp thời chữa bệnh ,tuy không thể giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng nhưng cũng giống như có được người “thầy dở” luôn ở bên cạnh mình,chắc chắn cũng sẽ rất hữu ích cho mọi người…

Mô tả

Người xưa có nói: “Thầy dở cũng đỡ xóm giềng”. Trong điều kiện ở nước ta ,nhiều vùng nông thôn xa xôi vẫn còn chưa có được đầy đủ các phương tiện y tế cũng như chăm sóc sức khoẻ ,nếu trong gia đình hay thôn xóm mà được một quyển sách hướng dẫn trị bệnh bằng thuốc Nam để ứng dụng sơ cứu hoặc chữa bệnh thông thường cho bà con vùng sâu vùng xa ,để kịp thời chữa bệnh ,tuy không thể giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng nhưng cũng giống như có được người “thầy dở” luôn ở bên cạnh mình,chắc chắn cũng sẽ rất hữu ích cho mọi người…

Author: Mr Hồng