Sổ Tay Chẩn Trị Đông Y

Trong việc điều trị bằng đông y, “đối với nhiều thầy thuốc, nhất là những người mới bắt đầu hành nghề, những kiến thức học hỏi được trong sách vở so với những bệnh chứng trên lâm sàng có rất nhiều khác biệt vì mỗi cơ thể là một trạng thái sinh động không ai giống ai. Tuy nhiên, bệnh chứng có thể thay đổi nhưng ‘y lý‘ vẫn là nền tảng cơ bản giúp cho thầy thuốc chẩn trị vững vàng và tốt hơn.

Mô tả

Sổ Tay Chẩn Trị Đông Y

Trong việc điều trị bằng đông y, “đối với nhiều thầy thuốc, nhất là những người mới bắt đầu hành nghề, những kiến thức học hỏi được trong sách vở so với những bệnh chứng trên lâm sàng có rất nhiều khác biệt vì mỗi cơ thể là một trạng thái sinh động không ai giống ai. Tuy nhiên, bệnh chứng có thể thay đổi nhưng ‘y lý‘ vẫn là nền tảng cơ bản giúp cho thầy thuốc chẩn trị vững vàng và tốt hơn.

Lương y Hoàng Duy Tân trong cuốn “Sổ tay chẩn trị đông y” đã cố gắng sắp xếp, hệ thống hoá lại tất cả những gì liên hệ đến việc chẩn đoán và trị liệu theo YHCT. Tác giả “tìm cách sắp xếp sao cho có thể đạt được những thuận lợi nhất trong việc tra cứu về chứng trạng (của từng thể loại bệnh chứng), nguyên tắc điều trị, và các cách điều trị bằng phương dược và châm cứu ( là 2 phương pháp thường được dùng nhiều nhất)”

Author: Mr Hồng