Sinh Bệnh Lý Và Luận Trị Tạng Tỳ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ Hội Đông Y Việt Nam và truyền bá y thuật nhằm trao đổi, hướng dẫn lý luận, kinh nghiệm chuyên môn Đông y cho cán bộ, hội viên.

Hội Đông Y Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo từng bậc học, theo trình độ chuyên môn của từng hội viên, như: Lớp Bồi dưỡng Lương y cơ sở, lớp Bồi dưỡng Lương y chuyên sâu, lớp châm cứu, lớp Thuốc Nam,…

Để nâng cao kiến thức chuyên sâu cho hội viên, chúng tôi đã kết hợp với thầy thuốc Ưu tú Lương y Nguyễn Thiên Quyến – Nguyên Chủ Tịch Hội Đông y Hà Nội và Lương y Lâm Tiến Đông biên soạn cuốn “ Sinh bệnh lý và luận trị tạng Tỳ ”.

Mô tả

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Lời giới thiệu

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ Hội Đông Y Việt Nam và truyền bá y thuật nhằm trao đổi, hướng dẫn lý luận, kinh nghiệm chuyên môn Đông y cho cán bộ, hội viên.

Hội Đông Y Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo từng bậc học, theo trình độ chuyên môn của từng hội viên, như: Lớp Bồi dưỡng Lương y cơ sở, lớp Bồi dưỡng Lương y chuyên sâu, lớp châm cứu, lớp Thuốc Nam,…

Để nâng cao kiến thức chuyên sâu cho hội viên, chúng tôi đã kết hợp với thầy thuốc Ưu tú Lương y Nguyễn Thiên Quyến – Nguyên Chủ Tịch Hội Đông y Hà Nội và Lương y Lâm Tiến Đông biên soạn cuốn “ Sinh bệnh lý và luận trị tạng Tỳ ”. Nhóm biên soạn đã dựa vào các tài liệu kinh điển và tài liệu đương đại để biên soạn ra cuấn sách này với nội dung đi sâu vào chính tạng, mối quan hệ sinh lý và luận trị tạng Tỳ.

Hy vọng cuấn sách này sẽ mang đến cho độc giả cũng như hội viên chúng ta những kiến thức mới, những kinh nghiệm tìm hiểu về Đông y nói chung và tạng Tỳ nói riêng.

Mong rằng Hội Đông y Hà Nội luôn được kết hợp với các vị cao y trong việc tu thư, dịch thuật, biên soạn nhiều tài liệu chuyên môn quý hơn nữa để không ngừng phổ biến kiến thức chuyên môn cho độc giả và các hội viên.

Author: Mr Hồng