Phương Pháp Trị Bệnh Ung Thư

Tác giả: Triệu Phong Tiều
Dịch giả: Siêu Thiền dịch và bình giải
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Hình thức bìa: Bìa mềm
Trọng lượng (gr):450

Mô tả

Tác giả: Triệu Phong Tiều
Dịch giả: Siêu Thiền dịch và bình giải
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Hình thức bìa: Bìa mềm
Trọng lượng (gr):450

Mục lục
Lời mở đầu của người tái bản

Lời mở đầu của dịch giả

Lời tựa của tác giả

Lời bàn của dịch giả

Nghiên cứu và trị liệu bệnh ung thư

Chẩn đoán bệnh ung thư

Ung thư là một căn bệnh rất đáng sợ

Hình thức của các loại ung thư

Trung y làm gì trị được ung thư?

Nguyên nhân thất bại trong việc nghiên cứu thuốc trị ung thư của các nước

Bệnh ung thư cần phải biết kiêng cữ nhưng không nên quá sợ hãi

Các pháp trị liệu

Một số vị thuốc đối chứng trị liệu với bệnh ung thư

Thuật qua đại khái sự học hỏi trị liệu về bệnh ung thư của tác giả

Author: Mr Hồng