Nội Tiết Trong Thực Hành Lâm Sàng

Để đáp ứng yêu cầu trên, PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân và các tác giả đã lao động rất nghiêm túc và có trách nhiệm để mang đến cho bạn đọc cuốn sách “Nội tiết học trong thực hành lâm sàng” từ nguyên bản “The Washington manal of Endocrinology Subspecialty Consult”. Đây là một cuốn sách rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nó được sử dụng rộng rãi như một cuốn giáo khoa chuyên ngành tại các bệnh viện của Đại học Washington và các bệnh viện khác. Cuốn sách đã được tập hợp các ý kiến, những quan điểm của các chuyên gia nội tiết hàng đầu về những kiến thức kinh điển và những liệu pháp, giải pháp mới, tiên tiến. Trên cơ sở của y học thực chứng (Evidence Based Medicine) cuốn sách đã đề cập đến hầu hết các vấn đề của nội tiết học hiện đại nhưng được trình bày rất ngắn gọn, rất súc tích, nó thực sự là một cẩm nang nội tiết học lâm sàng cho các thầy thuốc thực hành.

Mô tả

Bệnh lí nội tiết và chuyển hóa đang trở thành vấn đề lớn của y học, nó gây nhiều tác động bất lợi mang tính xã hội như làm tăng gánh nặng chi phí y tế, làm suy giảm sức lao động xã hội, làm tăng tỉ lệ tử vong và làm rút ngắn tuổi thọ.

Nhờ những kết quả của nghiên cứu y sinh và những tiến bộ của khoa học công nghệ, y học ngày càng phát triển. Cùng với các chuyên ngành khác, chuyên ngành nội tiết học cũng có bước phát triển đáng kể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, làm giảm tỉ lệ tử vong.

Trên thực tế lâm sàng, để tra cứu tài liệu chuyên môn, các bác sĩ phải đứng trước hàng nghìn núi sách và tạp chí y khoa để tìm kiếm thông tin hữu ích cho mình và phải luôn chạy đua với những thay đổi nhanh chóng của y học. Đó thực sự là những gánh nặng rất khó khăn cho bất cứ bác sĩ lâm sàng nội tiết nào.

Để đáp ứng yêu cầu trên, PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân và các tác giả đã lao động rất nghiêm túc và có trách nhiệm để mang đến cho bạn đọc cuốn sách “Nội tiết học trong thực hành lâm sàng” từ nguyên bản “The Washington manal of Endocrinology Subspecialty Consult”. Đây là một cuốn sách rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nó được sử dụng rộng rãi như một cuốn giáo khoa chuyên ngành tại các bệnh viện của Đại học Washington và các bệnh viện khác. Cuốn sách đã được tập hợp các ý kiến, những quan điểm của các chuyên gia nội tiết hàng đầu về những kiến thức kinh điển và những liệu pháp, giải pháp mới, tiên tiến. Trên cơ sở của y học thực chứng (Evidence Based Medicine) cuốn sách đã đề cập đến hầu hết các vấn đề của nội tiết học hiện đại nhưng được trình bày rất ngắn gọn, rất súc tích, nó thực sự là một cẩm nang nội tiết học lâm sàng cho các thầy thuốc thực hành.

Các phác đồ, liệu pháp điều trị trong cuốn sách không phải là những giải pháp hoàn hảo cho mọi bệnh nhân nhưng nó đã chắt lọc những kiến thức, những quan điểm tiên tiến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, nó còn thực sự là một tài liệu hướng dẫn về cách tư duy mới, cách đặt các giả thiết mới mà nhờ những điều đó y học sẽ phát triển.

Chúng tôi vui mừng chào đón cuốn sách “Nội tiết học trong thực hành lâm sàng”. Xin cảm ơn các tác giả của cuốn sách đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh nội tiết hôm nay và tương lai.

CHỦ TỊCH HỘI NỘI TIẾT VIỆT NAM

GS.TS Trần Đức Thọ

Author: Mr Hồng