Những Bài Thuốc Thần Dược Của Trung Quốc

Tóm tắt nội dung:Chữa bệnh bằng phương pháp Đông Y hoặc kết hợp giữa Đông và Tây y là một chủ trương đang được một số cơ sở y tế và đông đảo quần chúng quan tâm, ứng dụng.
Những bài thuốc hay, những vị thuốc đặc trị, những lá, rễ, thân, hoa, quả của nhiều lọai cây và một số động vật có thể chữa được những bệnh nan y mà Tây y nhiều khi không hiệu nghiệm bằng hoặc có lúc đã phải bó tay.
Các bài thuốc, vị thuốc đó đang có rất nhiều ở khắp các vùng đất nước của chúng ta. Chúng không những nhiều, dễ kiếm, rẻ tiền, rất hiệu nghiệm mà lại hầu như không bị phản ứng phụ.
Với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì việc dùng thuốc Đông y lại càng cần được quan tâm, phổ biến.
Quyển Những bài thuốc thần dược của Trung Quốc giới thiệu với bạn đọc hơn 600 loại bệnh, trong đó nhiều bệnh lại có hàng chục bài thuốc để chữa trị. Mong rằng, đây sẽ là cẩm nang cho mỗi gia đình ở vùng nông thôn cũng như thành thị, nhất là vùng sâu, vùng xa và cũng là để các lương y tham khảo.

Mô tả

Tóm tắt nội dung:Chữa bệnh bằng phương pháp Đông Y hoặc kết hợp giữa Đông và Tây y là một chủ trương đang được một số cơ sở y tế và đông đảo quần chúng quan tâm, ứng dụng.
Những bài thuốc hay, những vị thuốc đặc trị, những lá, rễ, thân, hoa, quả của nhiều lọai cây và một số động vật có thể chữa được những bệnh nan y mà Tây y nhiều khi không hiệu nghiệm bằng hoặc có lúc đã phải bó tay.
Các bài thuốc, vị thuốc đó đang có rất nhiều ở khắp các vùng đất nước của chúng ta. Chúng không những nhiều, dễ kiếm, rẻ tiền, rất hiệu nghiệm mà lại hầu như không bị phản ứng phụ.
Với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì việc dùng thuốc Đông y lại càng cần được quan tâm, phổ biến.
Quyển Những bài thuốc thần dược của Trung Quốc giới thiệu với bạn đọc hơn 600 loại bệnh, trong đó nhiều bệnh lại có hàng chục bài thuốc để chữa trị. Mong rằng, đây sẽ là cẩm nang cho mỗi gia đình ở vùng nông thôn cũng như thành thị, nhất là vùng sâu, vùng xa và cũng là để các lương y tham khảo.

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I
Những bài thuốc chữa bệnh truyền nhiễm
Chương II
Những bài thuốc chữa bệnh về hô hấp
Chương III
Những bài thuốc chữa bệnh tiết niệu
Chương IV
Những bài thuốc chữa bệnh tiết niệu (tt)
Chương V
Những bài thuốc chữa bệnh máu
Chương VI
Những bài thuốc chữa bệnh tim mạch
Chương VII
Những bài thuốc chữa bệnh máu nội tiết
Chương VIII
Những bài thuốc chữa bệnh dinh dưỡng & chuyển hóa
Chương IX
Những bài thuốc chữa bệnh vận động
Chương X
Những bài thuốc chữa bệnh tâm thần và thần kinh
Chương XI
Những bài thuốc chữa bệnh dị ứng
Chương XII
Những bài thuốc chữa bệnh nội tiết
Chương XIII
Những bài thuốc chữa bệnh do các nhân tố lý, hóa, sinh
Chương XIV
Những bài thuốc chữa bệnh ngoại khoa
Chương XV
Những bài thuốc chữa bệnh nam giới
Chương XVI
Những bài thuốc chữa bệnh phụ nữ
Chương XVII
Những bài thuốc chữa bệnh trẻ em
Chương XVIII
Những bài thuốc chữa bệnh ngũ quan

Author: Mr Hồng