Những Bậc Thầy Nổi Danh Về Y Đức

Với chủ trương là cung cấp những thông tin thiết thực những quan niệm về y đức của chính các bậc thầy, của những người có tâm huyết với nghề y; những quy định của pháp luật về y đức, và giới thiệu những tấm gương sáng về y đức của các danh y, của các bậc thầy hoạt động trong lĩnh vực Y khoa từ trong xã hội cổ truyền và trong hiện tại ở phương Đông và phương Tây, và Việt Nam, như: Hyppocrates, Biển Thước, Hoa Đà, Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng… là một cách để giúp độc giả có những tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu, chiêm ngưỡng…Từ đó rút tỉa những kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống và làm việc. Chính vì vậy nhà xuất bản Y Học xuất bản xuốn “NHỮNG BẬC THẦY NỔI DANH VỀ Y ĐỨC”

Mô tả

Với chủ trương là cung cấp những thông tin thiết thực những quan niệm về y đức của chính các bậc thầy, của những người có tâm huyết với nghề y; những quy định của pháp luật về y đức, và giới thiệu những tấm gương sáng về y đức của các danh y, của các bậc thầy hoạt động trong lĩnh vực Y khoa từ trong xã hội cổ truyền và trong hiện tại ở phương Đông và phương Tây, và Việt Nam, như: Hyppocrates, Biển Thước, Hoa Đà, Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng… là một cách để giúp độc giả có những tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu, chiêm ngưỡng…Từ đó rút tỉa những kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống và làm việc. Chính vì vậy nhà xuất bản Y Học xuất bản xuốn “NHỮNG BẬC THẦY NỔI DANH VỀ Y ĐỨC”
Nội dung của cuốn sách bao gồm 2 phần:
Phần 1. Vai trò, địa vị của người thầy thuốc, từ góc nhìn văn hóa (Quan niệm về nghề y và y đức của người thầy thuốc; Thư của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị cán bộ y tế tháng 2 năm 1955; Y đức qua các lời thề và di huấn; Nhìn từ truyền thống – suy ngẫm về y đức ngày nay: Ngẫm chuyện danh y thời trước, nhìn lại y đức thời nay; Xây dựng y đức – chuẩn mực của người thầy thuốc …);
Phần 2. Gương thầy sáng mãi với thời gian (Ngọc sáng y đức – Từ xã hội cổ truyền; Ngọc sáng y đức – trong xã hội hiện đại)
Đây là một cuốn sách tham khảo với những tư liệu có giá trị mang tính lâu dài, bền vững, không chỉ giúp cho các cơ quan đơn vị và tất cả mọi người có thể hiểu thêm về những người, những nhân cách cao quý và sự lan tỏa của những nét nhân cách ấy – những nét riêng đặc thù và những nét tính cách chung mang thuộc tính của dân tộc Việt và toàn nhân loại, trong xã hội.

Author: Mr Hồng