Năng Lượng Nhân Học

Năng lượng nhân học có sẵn từ lúc con người xuất hiện nhưng ít ai biết đến nên không huy động được sức mạnh của nó.

Việc tập luyện năng lượng nhân học đạt kết quả nhanh hay chậm tùy theo từng người.

Nếu ai có hệ thống luân xa khai mở từ lúc mới lọt lòng mẹ thì việc tập luyện tốn rất ít thời gian và việc áp dụng năng lượng có một hiệu quả rất tuyệt vời.

Những người có hệ luân xa không hoạt động tốt do cơ địa thân thể không tốt sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Đó là nói ở mức độ bình thường. Nếu ở mức độ quyết tâm cao như khi bị mắc phải căn bệnh tử, khi không còn điều gì để băn khoăn thắc mắc về con đường đã chọn thì hiệu quả rất nhanh chóng.

Đây là kết quả của ý chí, của tư tưởng hay là kết quả đích thực của việc quán tưởng.

Mô tả

Giới thiệu về nội dung:

Năng lượng nhân học có sẵn từ lúc con người xuất hiện nhưng ít ai biết đến nên không huy động được sức mạnh của nó.

Việc tập luyện năng lượng nhân học đạt kết quả nhanh hay chậm tùy theo từng người.

Nếu ai có hệ thống luân xa khai mở từ lúc mới lọt lòng mẹ thì việc tập luyện tốn rất ít thời gian và việc áp dụng năng lượng có một hiệu quả rất tuyệt vời.

Những người có hệ luân xa không hoạt động tốt do cơ địa thân thể không tốt sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Đó là nói ở mức độ bình thường. Nếu ở mức độ quyết tâm cao như khi bị mắc phải căn bệnh tử, khi không còn điều gì để băn khoăn thắc mắc về con đường đã chọn thì hiệu quả rất nhanh chóng.

Đây là kết quả của ý chí, của tư tưởng hay là kết quả đích thực của việc quán tưởng.

Ý chí là sức mạnh cho mọi thành tựu của con người.

Tư tưởng quyết định hết mọi việc.

Điều quan trọng nhất là tự bản thân con người. Nếu bản thân không tự quyết thì làm việc gì cũng không có kết quả tốt. Nếu không kiên trì thì không thể nào thỏa nguyện.

Bên cạnh sự quyết tâm và kiên trì tập luyện của mình, bạn đừng quên những thành tựu khoa học có thể hỗ trợ mình trong việc giữ gìn sức khỏe và góp phần vào việc chữa bệnh cho mình. Hãy tận dụng các thành tựu y học để phục vụ cho việc kiểm tra bệnh tật của mình, kiểm tra và xác định sự tiến triển của sức khỏe trong khi tự chữa bệnh, để giảm những đau đớn không cần thiết.

Thêm vào đó, cần suy nghĩ và thận trọng trong việc ăn uống. Việc ăn uống các loại thực phẩm hữu cơ, nguyên vẹn, sạch là một yếu tố quan trọng trong việc chữa bệnh cho mình.

Ngoài ra, cũng nên suy nghiệm thêm về câu nói “Chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh” để giảm bớt đi những băn khoăn về việc sống chết trong đời.

Mọi người hãy tự mình tập luyện và tự chữa được bệnh cho mình, không lệ thuộc vào thuốc men và người khác.

Author: Mr Hồng