Một Số Chuyên Đề Thuốc Cổ Truyền [Sách Đào Tạo Sau Đại Học Y – Dược]

Một số chuyên đề thuốc cổ truyền [sách đào tạo sau đại học y – dược] -Tác giả: GS. TS Phạm Xuân Sinh
-Nhà xuất bản: Y Học
-Trọng lượng sách: 0.0 gr
-Mã số: 101126527
Sách giới thiệu 7 chuyên đề phổ biến trong y học cổ truyền: Kinh dịch, học thuyết, tinh khí thần, tính vị và quy kinh, ý nghĩa của chế biến và phụ liệu chế, tác dụng của một số loại thuốc cổ truyền

Mô tả

Một số chuyên đề thuốc cổ truyền [sách đào tạo sau đại học y – dược] -Tác giả: GS. TS Phạm Xuân Sinh
-Nhà xuất bản: Y Học
-Trọng lượng sách: 0.0 gr
-Mã số: 101126527
Sách giới thiệu 7 chuyên đề phổ biến trong y học cổ truyền: Kinh dịch, học thuyết, tinh khí thần, tính vị và quy kinh, ý nghĩa của chế biến và phụ liệu chế, tác dụng của một số loại thuốc cổ truyền

Author: Mr Hồng