Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật Bệnh Viện Chuyên Ngành Hồi Sức, Cấp Cứu Và Chống Độc Tập 1

Sách Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện chuyên ngành hồi sức cấp cứu chống độc
Giới thiệu về nội dung – Với mục tiêu nâng cao chất lượng của đội ngũ Y bác sĩ các cấp cơ sở và giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trung ương và tăng cường công tác quản lý ở các Bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy trình kỹ thuật trong công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đây là tài liệu hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh áp dụng để xây dựng đơn giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác.’HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC, CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC” TẬP 1

Mô tả

Sách Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện chuyên ngành hồi sức cấp cứu chống độc
Giới thiệu về nội dung – Với mục tiêu nâng cao chất lượng của đội ngũ Y bác sĩ các cấp cơ sở và giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trung ương và tăng cường công tác quản lý ở các Bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy trình kỹ thuật trong công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đây là tài liệu hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh áp dụng để xây dựng đơn giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác.’HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC, CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC” TẬP 1

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Chương 1: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý hô hấp
Chương 2: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý tuần hoàn
Chương 3: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý thận tiết niệu và lọc máu
Chương 4: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý thần kinh
Chương 5: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý huyết học
Chương 6: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý tiêu hóa
Chương 7: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý truyền nhiễm
Chương 8: Quy trình kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị
Chương 9: Quy trình kỹ thuật cấp cứu chấn thương
Chương 10: Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh

Author: Mr Hồng