Giải Mã Đông Y

GIẢI MÃ ĐÔNG Y cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận, học thuật Đông y, để độc giả phần nào hiểu thêm một nền y thuật độc đáo đã được thiền sư Tuệ Tĩnh tự hào “Nam dược trị Nam nhân”.

Tác giả – Lương y Thái Hư (tên khác là Huyên Thảo) là Ủy viên Hội đồng cố vấn của tạp chí Cây thuốc quý – Hội Dược liệu Việt Nam. Ông đã và đang giữ các chuyên mục: “Mỹ phẩm từ thiên nhiên” – Tạp chí Mỹ phẩm, Chuyên trang “Thuốc & Y học dân tộc” – Tạp chí Dược & Mỹ Phẩm, Chuyên mục “Thuốc vườn nhà” – Chuyên san Tri Thức Trẻ – báo Tiền Phong.

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

GIẢI MÃ ĐÔNG Y cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận, học thuật Đông y, để độc giả phần nào hiểu thêm một nền y thuật độc đáo đã được thiền sư Tuệ Tĩnh tự hào “Nam dược trị Nam nhân”.

Tác giả – Lương y Thái Hư (tên khác là Huyên Thảo) là Ủy viên Hội đồng cố vấn của tạp chí Cây thuốc quý – Hội Dược liệu Việt Nam. Ông đã và đang giữ các chuyên mục: “Mỹ phẩm từ thiên nhiên” – Tạp chí Mỹ phẩm, Chuyên trang “Thuốc & Y học dân tộc” – Tạp chí Dược & Mỹ Phẩm, Chuyên mục “Thuốc vườn nhà” – Chuyên san Tri Thức Trẻ – báo Tiền Phong.

Author: Mr Hồng