Đường Vào Đông Y

Cuốn sách “Đường Vào Đông Y” được biên soạn nhằm giúp cho người chưa biết thuốc cũng có thể nắm được những điều căn bản có tính nguyên tắc về nghề y để khỏi bị dung y lừa gạt hoặc vô tình làm hại tuổi thọ của mình. Đồng thời cũng giúp cho những gia đình ở vùng thôn quê hẻo lánh khi có bệnh không kịp mời thầy thuốc có thể tự lo liệu cho mình trong cơn cấp bách.
Những kiến giải trong sách này hầu hết là những kinh nghiệm của các danh y xưa như Trương Trọng Cảnh, Trương Cảnh Nhạc, Lý Đông Viên…
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Mô tả

Giới thiệu về nội dung:

Cuốn sách “Đường Vào Đông Y” được biên soạn nhằm giúp cho người chưa biết thuốc cũng có thể nắm được những điều căn bản có tính nguyên tắc về nghề y để khỏi bị dung y lừa gạt hoặc vô tình làm hại tuổi thọ của mình. Đồng thời cũng giúp cho những gia đình ở vùng thôn quê hẻo lánh khi có bệnh không kịp mời thầy thuốc có thể tự lo liệu cho mình trong cơn cấp bách.
Những kiến giải trong sách này hầu hết là những kinh nghiệm của các danh y xưa như Trương Trọng Cảnh, Trương Cảnh Nhạc, Lý Đông Viên…
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Author: Mr Hồng