Dược Tính Chỉ Nam

Nhiều nhà khoa học đến đất nước Việt Nam đều cho rằng: Nước ta có kho thuốc thiên nhiên vô cùng quý báu, mỗi người đang sống trên kho thuốc ấy mà không hay.

Thực vậy, thiên nhiên, cây cỏ, hoa trái, sinh vật ở ta quả thật phong phú, đa dạng. Mỗi một thứ đều có những tác dụng nhất định đối với cuộc sống con người. Nếu nhìn vào một vườn tạp ở miền quê, ta cũng thấy nhiều cây, trái tưởng đơn giản, tầm thường nhưng lại có ích như: rau Má, Tía Tô, rau Sam, trái Quít, trái Dừa,… cho đến những cây Đinh lăng, cây Tre, cây Mãng cầu, v.v… còn nhiều nữa. Những thứ cây, trái vừa làm thực phẩm tốt vừa là vị thuốc giúp ta chữa trị cấp thời một số chứng bệnh thông thường có hiệu nghiệm.

Mô tả

Nhiều nhà khoa học đến đất nước Việt Nam đều cho rằng: Nước ta có kho thuốc thiên nhiên vô cùng quý báu, mỗi người đang sống trên kho thuốc ấy mà không hay.

Thực vậy, thiên nhiên, cây cỏ, hoa trái, sinh vật ở ta quả thật phong phú, đa dạng. Mỗi một thứ đều có những tác dụng nhất định đối với cuộc sống con người. Nếu nhìn vào một vườn tạp ở miền quê, ta cũng thấy nhiều cây, trái tưởng đơn giản, tầm thường nhưng lại có ích như: rau Má, Tía Tô, rau Sam, trái Quít, trái Dừa,… cho đến những cây Đinh lăng, cây Tre, cây Mãng cầu, v.v… còn nhiều nữa. Những thứ cây, trái vừa làm thực phẩm tốt vừa là vị thuốc giúp ta chữa trị cấp thời một số chứng bệnh thông thường có hiệu nghiệm.

Author: Mr Hồng