Dược Thư Quốc Gia Việt Nam

Trên 600 dược chất trong số 900 dược chất có trong hon 10.000 dược phám lưu hành trên thị trường Việt Nam đã được trình bày trong cuốn Dược thư quốc gia, Bao gồm: Thuốc thiết yếu và một số thuốc chuyên khoa
Dược thư quốc gia Việt Nam được chia thành ba phần: phần một: Các chuyên luận chung như sứ dụng hợp lý thuốc kháng sinh, thuốc chống động kinh, nguyên tắc sử dụng thuốc ở trẻ em…

Mô tả

Trên 600 dược chất trong số 900 dược chất có trong hon 10.000 dược phám lưu hành trên thị trường Việt Nam đã được trình bày trong cuốn Dược thư quốc gia, Bao gồm: Thuốc thiết yếu và một số thuốc chuyên khoa
Dược thư quốc gia Việt Nam được chia thành ba phần: phần một: Các chuyên luận chung như sứ dụng hợp lý thuốc kháng sinh, thuốc chống động kinh, nguyên tắc sử dụng thuốc ở trẻ em…
Phần hai: Các chuyên luận cúa 600 dược chất được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái và theo tên gốc ( tên gọi quốc tế). Mỗi chuyên luận đều được trình bày theo bố cục thống nhất như sau:
1. Tên chuyên luận thuốc: Là tên viết theo tên thuốc Gốc đã được Việt Nam hóa theo nguyên tắc của Bộ Y tế. Tên thương mại của thuốc được đưa vào mục lục theo vần chữ cái và quy về tên gốc đế tiện tra cứu. Với những thuốc có quá nhiều tên thương mại chi giới thiệu một sô tên phổ biến. Các tên thương mại của thuốc trong nước được giới thiệu ưu tiên cho những sán phẩm của các xí nghiệp dược phẩm đã đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc.
2- Tên thuốc viết theo INN (International Nonproprie- tary name) viết theo tiếng Anh.
3. Mã ATC (The Anatomical Therapeutic Chemical Code).
4. Loại thuốc: Phân loại theo nhóm tác dụng.
5. Dang thuốc và hàm lượng: Dạng bào chế hiện có trên thị trường và hàm lượng.
6. Dược lý và cơ chế tác dụng: Trình bày tác dụng học. dược động học và cơ chế tác dụng.
7. Chi định: Cung cấp thòng tin đê lựa chọn hợp lý về thuốc
8. Chống chỉ định: Nêu các trường hợp cần tránh dùng thuốc.
9. Thận trọng: Các trường hợp cần thận trọng khi dùng thuốc. ví dụ đối với người cao tuổi, người có bệnh gan thận V. V.

Author: Mr Hồng