Điều Trị U Xơ Tủ Cung Bằng Cắt Tử Cung Đường Âm Đạo

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh
* Các tin cùng chuyên mục
– SOI CỔ TỬ CUNG VÀ MỘT SỐ TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG – ẢNH MÀU
– KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG THĂM DÒ SẢN KHOA
– HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA
– HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN
– ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG METHOTREXATE

Mô tả

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh
* Các tin cùng chuyên mục
– SOI CỔ TỬ CUNG VÀ MỘT SỐ TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG – ẢNH MÀU
– KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG THĂM DÒ SẢN KHOA
– HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA
– HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN
– ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG METHOTREXATE

Author: Mr Hồng