Điều Trị & Chăm Sóc Sơ Sinh

Tác giả:PGS.TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Dịch giả:
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Y học
Ngày xuất bản:02/04/2014
Số trang:250
Kích thước:16 X 24 CM
Trọng lượng:400
Hình thức bìa:Bìa Gấp Mép

Mô tả

Tác giả:PGS.TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Dịch giả:
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Y học
Ngày xuất bản:02/04/2014
Số trang:250
Kích thước:16 X 24 CM
Trọng lượng:400
Hình thức bìa:Bìa Gấp Mép

Author: Mr Hồng