Châm Cứu Và Các Phương Pháp Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc

GIỚI THIỆU SÁCH
Cuốn sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách “Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc” đã được biên soạn cho môn học châm cứu và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội. Là tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ y học cổ truyền.

Mô tả

GIỚI THIỆU SÁCH
Cuốn sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách “Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc” đã được biên soạn cho môn học châm cứu và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội. Là tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ y học cổ truyền.

Author: Mr Hồng