Cây Thuốc Phòng Trị Bệnh Ung Thư

Tóm tắt nội dung:Trong dân gian có nhiều loại cây thuốc đơn giản, dễ tìm có tác dụng ngăn ngừa và trị bệnh ung thư đạt hiệu quả nhất định. Vì vậy, tác giả Phan Lê đã biên soạn quyển CÂY THUỐC PHÒNG TRỊ BÊNH UNG THƯ từ những kinh nghiệm thực tiễn Trung Quốc, nhằm cung cấp cho độc giả tư liệu để nghiên cứu phòng và trị bệnh ung thư. Tập sách bao gồm 516 loại cây thuốc khác nhau, được mô tả hình dạng cây, cách phân bố, thu hái, chế biến cũng như tính vị, công dụng và liều dùng. Riêng phần cuối sách, có thêm bảng cây thuốc và tên khoa học để bạn đọc tiện tra cứu.

Mô tả

Tóm tắt nội dung:Trong dân gian có nhiều loại cây thuốc đơn giản, dễ tìm có tác dụng ngăn ngừa và trị bệnh ung thư đạt hiệu quả nhất định. Vì vậy, tác giả Phan Lê đã biên soạn quyển CÂY THUỐC PHÒNG TRỊ BÊNH UNG THƯ từ những kinh nghiệm thực tiễn Trung Quốc, nhằm cung cấp cho độc giả tư liệu để nghiên cứu phòng và trị bệnh ung thư. Tập sách bao gồm 516 loại cây thuốc khác nhau, được mô tả hình dạng cây, cách phân bố, thu hái, chế biến cũng như tính vị, công dụng và liều dùng. Riêng phần cuối sách, có thêm bảng cây thuốc và tên khoa học để bạn đọc tiện tra cứu.

Author: Mr Hồng