Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Những năm qua Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt Luật và các văn bản pháp luật, tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp cho việc quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đổi mới để phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

Để góp phần giúp giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp nắm được các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, giám sát, thanh tra, kiểm tra, chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị, tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng phương tiện đi lại, ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán… Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp – quy định mới nhất về kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính, thuế, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 2012”.

Mô tả

Những năm qua Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt Luật và các văn bản pháp luật, tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp cho việc quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đổi mới để phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

Để góp phần giúp giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp nắm được các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, giám sát, thanh tra, kiểm tra, chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị, tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng phương tiện đi lại, ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán… Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp – quy định mới nhất về kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính, thuế, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 2012”.

Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Chế độ mới về kế toán doanh nghiệp
Phần thứ hai: Chế độ mới về kiểm toán
Phần thứ ba: Quy định mới về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp
Phần thứ tư: Quy định mới về quản lý tài chính, hoá đơn, chứng từ
Phần thứ năm: Quy định mới về thuế giá trị gia tăng – thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí hợp lý, hợp lệ – thuế thu nhập cá nhân – thuế tiêu thụ đặc biệt
Phần thứ sáu: Quy định mới về giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính
Phần thứ bẩy: Quy định mới về cổ phần hoá, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Phần thứ tám: Quy định mới về chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị quản lý, sử dụng tài sản và tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện đi lại trong doanh nghiệp

Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích và cần thiết. Trong quá trình sưu tầm và hệ thống, khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Author: Mr Hồng