Cẩm Nang Kê Đơn

Tóm tắt nội dung:Có tính chất giống như một “Từ điển dược phẩm bỏ túi”, CẨM NANG KÊ ĐƠN do GS – BS Đàm Trung Đường dịch từ nguyên tác của Michel Ploin là tư liệu tham khảo cần thiết cho y – bác sĩ làm công tác kê đơn tại các phòng khám bệnh, phòng mạch.

Mô tả

Tóm tắt nội dung:Có tính chất giống như một “Từ điển dược phẩm bỏ túi”, CẨM NANG KÊ ĐƠN do GS – BS Đàm Trung Đường dịch từ nguyên tác của Michel Ploin là tư liệu tham khảo cần thiết cho y – bác sĩ làm công tác kê đơn tại các phòng khám bệnh, phòng mạch. Quyển sách gồm 3 phần:
– Phần 1: Gồm 23 chuyên khảo đầy đủ biệt dược mới để từ đó có thể nghiên cứu mở rộng chỉ định điều trị, điều chỉnh liều lượng theo hướng mới…
– Phần 2: Biệt dược xếp theo loại thuốc và nguyên chất hoạt động của nó, được xếp theo vần.
– Phần 3: Với trên 500 biệt dược được xếp theo thứ tự a, b, c… được trình bày dưới dạng những điều cần biết về biệt dược khi vận dụng như: chỉ định, chống chỉ định, cẩn trọng khi dùng, liều lượng, dạng thuốc. Thêm vào đó, sách có thêm phần phụ lục nêu một số xét nghiệm sinh học thông dụng.

Author: Mr Hồng