Cẩm Nang Chẩn Đoán & Điều Trị Nội Khoa Đông Y

Cẩm Nang Chẩn Đoán Và Điều Trị Nội Khoa Đông Y:
Quyển sách gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất gồm 2 chương:
Chương 1 giời thiệu những đặc điểm về cách khám và hỏi bệnh theo Đông y. Chương 2 giới thiệu các loại biện chứng trong nội khoa Đông y như biện chứng theo bát cương, theo tạnh phủ, theo khí huyết tâm dịch, theo Thương hàn, Ôn bệnh (biện chứng nhiễm) biện chứng lục dâm, đàm ẩm.

Mô tả

Cẩm Nang Chẩn Đoán Và Điều Trị Nội Khoa Đông Y:
Quyển sách gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất gồm 2 chương:
Chương 1 giời thiệu những đặc điểm về cách khám và hỏi bệnh theo Đông y. Chương 2 giới thiệu các loại biện chứng trong nội khoa Đông y như biện chứng theo bát cương, theo tạnh phủ, theo khí huyết tâm dịch, theo Thương hàn, Ôn bệnh (biện chứng nhiễm) biện chứng lục dâm, đàm ẩm.

Phần thứ 2 gồm 2 chương:
Chương 1 giới thiệu 10 nguyên tắc trị bệnh nội khoa (trị bệnh tất cầu kỳ bản, cấp tắc trị tiêu hoặc tắc trị bản, tiêu bản kiêm trị, chính trị và phản trị, đồng bệnh dị trị, dị bệnh đồng trị, chú ý tâm lý trị liệu, kết hợp Đông tây y, chú ý chế độ sinh hoạt, ăn uống luyện tập của người bệnh… và 10 phép trị trong Đông y (hãn, thổ, hoà, hạ, thanh, ôn, tiêu, bổ, cầm, khai). Chương 2 giới thiệu tóm tắt về các phương pháp điều trị theo bát cương, theo tạng phủ khí huyết tân dịch, theo lục dâm, thương hàn, ôn bệnh…

Phần thứ 3: là phần bệnh học nội khoa đông y chủ yếu giới thiệu 33 loại chứng bệnh thường gặp trên lâm sàng, trong mỗi bài chủ yếu giới thiệu phần nguyên bệnh lý và phép biện chứng luận trị theo Đông y. Ngoài ra, có thêm 5 phụ lục.

Phụ lục 1: Các vị thuốc Đông y điều trị triệu chứng.
Phụ lục 2: Nhiễm độc thuốc đông y và phương pháp cấp cứu.
Phụ lục 3: Bảng tóm tắt 300 vị thuốc đông y thường dùng.
Phụ lục 4: Điện mạch đồ.
Phụ lục 5: Các loại hình lưỡi bệnh lý.

Cuốn sách này chỉ giới thiệu phần điều trị nội khoa Đông y bằng thuốc theo biện chứng luận trị. Vì đây là đặc điểm mà cũng là cốt lõi của phương pháp điều trị nội khoa đông y, một nội dung mà chúng ta cần kế thừa và phát huy.

Author: Mr Hồng