Cẩm Nang Cây Thuốc Và Vị Thuốc Phương Đông – Các Bài Thuốc Ứng Dụng

Y học cổ truyền phương Đông có lịch sử lâu đời và là một kho tàng y dược phong phú từ nhiều năm qua. Thừa kế y học cổ truyền, phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng và hiệu quả của nó là vấn đề được quan tâm của không chỉ những thầy thuốc đông y mà còn là của toàn xã hội. Trên cơ sở sửa chữa bổ sung quyển sách DƯỢC LIỆU MIỀN NAM, lần này với : “Cẩm nang cây thuốc và vị thuốc Phương Đông & Các bài thuốc ứng dụng”, tác giả không chỉ thêm những tên thuốc, bài thuốc mới mà còn giới thịêu những thuật ngữ HÁN – NÔM, dược tính Đông y, bản dịch tiếng Anh, với sự cộng tác của các thầy thuốc Đông Tây y nổi tiếng, các nhà khoa học…

Mô tả

Giới thiệu về nội dung:

Cẩm nang cây thuốc và vị thuốc Phương Đông – Các bài thuốc ứng dụng

Y học cổ truyền phương Đông có lịch sử lâu đời và là một kho tàng y dược phong phú từ nhiều năm qua. Thừa kế y học cổ truyền, phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng và hiệu quả của nó là vấn đề được quan tâm của không chỉ những thầy thuốc đông y mà còn là của toàn xã hội. Trên cơ sở sửa chữa bổ sung quyển sách DƯỢC LIỆU MIỀN NAM, lần này với : “Cẩm nang cây thuốc và vị thuốc Phương Đông & Các bài thuốc ứng dụng”, tác giả không chỉ thêm những tên thuốc, bài thuốc mới mà còn giới thịêu những thuật ngữ HÁN – NÔM, dược tính Đông y, bản dịch tiếng Anh, với sự cộng tác của các thầy thuốc Đông Tây y nổi tiếng, các nhà khoa học…

Đây là một công trình nghiên cứu tầm cỡ và được ứng dụng rộng rãi ở nước ta những năm qua, nhất là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Author: Mr Hồng