Bí Quyết Sử Dụng Thuốc Nam Đơn Giản Hiệu Quả

Sách được chia ra làm 5 phần:

– Giới thiệu vài nét về lý luận liên quan tới sử dụng thuốc trong điều trị của Ðông y (có liên hệ tới y học hiện đại).

– Khái quát những nguyên tắc cơ bản trong việc dùng thuốc và phối hợp giữa các nhóm thuốc theo phân loại chữa bệnh của Ðông ycùng tính vị quy kinh, công năng chủ trị, liều lượng cách dùng của trên 200 vị thuốc thường dùng và gần 100 bài thuốc ứng dụng.

Mô tả

Sách được chia ra làm 5 phần:

– Giới thiệu vài nét về lý luận liên quan tới sử dụng thuốc trong điều trị của Ðông y (có liên hệ tới y học hiện đại).

– Khái quát những nguyên tắc cơ bản trong việc dùng thuốc và phối hợp giữa các nhóm thuốc theo phân loại chữa bệnh của Ðông ycùng tính vị quy kinh, công năng chủ trị, liều lượng cách dùng của trên 200 vị thuốc thường dùng và gần 100 bài thuốc ứng dụng.

– Giới thiệu kỹ thuật chế biến và bào chế các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền (Bào chế bán thành phẩm) đây là cốt lõi của Ðông dược, quyết định hiệu quả điều trị của Ðông dược và Ðông y.

– Giới thiệu kỹ thuật bào chế các chế phẩm Ðông dược (Các thành phần cao, đan, hoàn, tán, rượu thuốc).

– Khái quát vài nét về kỹ thuật bảo quản Ðông dược.

Author: Mr Hồng