Bệnh Học Da Liễu Tập 1

Giới thiệu ngắn
Sách “Bệnh học da liễu T1” được biên soạn nhằm phục vụ chủ yếu cho đào tạo sau đại học trong các trường đại học y. Sách được biên soạn dựa trên khung chương trình chi tiết của trường Đại học Y Hà Nội. Là giáo trình bệnh học, sách Bệnh học da liễu được biên soạn theo một dàn ý nhất quán gồm: đại cương, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh với những thông tin khoa học, phổ biến và cập nhật nhất. Chính vì vậy, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo, tự học cho các bác sĩ đa khoa, các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác.

Mô tả

Giới thiệu ngắn
Sách “Bệnh học da liễu T1” được biên soạn nhằm phục vụ chủ yếu cho đào tạo sau đại học trong các trường đại học y. Sách được biên soạn dựa trên khung chương trình chi tiết của trường Đại học Y Hà Nội. Là giáo trình bệnh học, sách Bệnh học da liễu được biên soạn theo một dàn ý nhất quán gồm: đại cương, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh với những thông tin khoa học, phổ biến và cập nhật nhất. Chính vì vậy, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo, tự học cho các bác sĩ đa khoa, các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác.

Cuốn sách này được biên soạn bởi các nhà khoa học giàu kinh nghiệm của Bộ môn Da liễu, trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng chuyên môn của trường Đại học Y Hà Nội thẩm định gồm các chuyên gia hàng đầu thuộc chuyên ngành Da liễu trong cả nước. Cuốn sách được ban hành làm tài liệu sử dụng chính thức phục vụ đào tạo sau đại học của trường Đại học Y Hà Nội và một số cơ sở đào tạo khác.

Đây là một cuốn sách chuyên ngành sâu, đặc biệt và rất bổ ích cho các học viên thuộc các trường đại học Y Dược, các thầy thuốc nói chung trong việc nghiên cứu và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của mình.

Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu!

Author: Mr Hồng