Toa Thuốc Đông Y Cổ Truyền Việt Nam

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc kế thừa và phát triển Y học cổ truyền, qua đó lưu lại những tâm huyết của những bậc lão thành đã ứngdụng và lưu truyền những kinh nghiệm, những bài thuốc cổ truyền. BS. Nguyễn Văn Hưởng, người đã chắt chiu tập hợp những bài thuốc đông y cổ truyền, đến cuối đời với mong ước sẽ để lại cho thế hệ mai sau những gì mình đã làm, đã cống hiến cho Y học cổ truyền. Với tâm nguyện của Bs. Nguyễn Văn Hưởng, với sự nỗ lực của những người trong Ban biên soạn, những người làm công việc đánh máy tham gia nhập dữ liệu, và mong ước của những người thân của BS. NguyễnVăn Hưởng, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tiếp tục công việc của những người tiền nhiệm, cố gắng cho việc xuất bản quyển sách Toa thuốc Đông y cổ truyền Việt Nam của BS. Nguyễn Văn Hưởng hoàn tất nhân kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02.Hy vọng rằng quyển sách sẽ giúp ích cho những người làm công tác Y học cổ truyền trong việc ứng dụng điều trị, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mô tả

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc kế thừa và phát triển Y học cổ truyền, qua đó lưu lại những tâm huyết của những bậc lão thành đã ứngdụng và lưu truyền những kinh nghiệm, những bài thuốc cổ truyền. BS. Nguyễn Văn Hưởng, người đã chắt chiu tập hợp những bài thuốc đông y cổ truyền, đến cuối đời với mong ước sẽ để lại cho thế hệ mai sau những gì mình đã làm, đã cống hiến cho Y học cổ truyền. Với tâm nguyện của Bs. Nguyễn Văn Hưởng, với sự nỗ lực của những người trong Ban biên soạn, những người làm công việc đánh máy tham gia nhập dữ liệu, và mong ước của những người thân của BS. NguyễnVăn Hưởng, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tiếp tục công việc của những người tiền nhiệm, cố gắng cho việc xuất bản quyển sách Toa thuốc Đông y cổ truyền Việt Nam của BS. Nguyễn Văn Hưởng hoàn tất nhân kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02.Hy vọng rằng quyển sách sẽ giúp ích cho những người làm công tác Y học cổ truyền trong việc ứng dụng điều trị, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chân thành cảm ơn những quý vị cán bộ lão thành, quý đồng nghiệp, quý vị đã đóng góp công sức cho việc xuất bản quyển sách Toa thuốc đông y cổ truyền Việt Nam của Bs. Nguyễn Văn Hưởng.
Thành phố Hồ Chí Minh
ngày 27 tháng 02 năm 2010
BS. Nguyễn Văn châu
Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Author: Mr Hồng